Quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với trang web Sức Khỏe Cho Mọi Nhà (suckhoechomoinha.com). Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin riêng tư của bạn và đảm bảo rằng thông tin này được sử dụng một cách an toàn và đáng tin cậy. Chính sách bảo mật sau đây sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau đây khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi:

  • Thông tin cá nhân: Bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin liên quan đến tài khoản của bạn khi bạn đăng ký hoặc gửi thông tin thông qua các biểu mẫu trên trang web.
  • Thông tin về hoạt động truy cập: Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web mà bạn đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi.

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.
  • Liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ bạn trong trường hợp cần thiết.
  • Cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.
  • Theo dõi và phân tích sử dụng của trang web để cải thiện nội dung và dịch vụ của chúng tôi.

3. Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các tình huống sau:

  • Khi bạn đồng ý chia sẻ thông tin của bạn.
  • Khi cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi và của người khác.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy thông tin của bạn.

5. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.