Điều khoản dịch vụ

Điều khoản Dịch vụ cho trang web Sức Khỏe Cho Mọi Nhà

1. Chấp nhận Điều khoản Dịch vụ

Trang web Sức Khỏe Cho Mọi Nhà (suckhoechomoinha.com) chào mừng bạn đến với dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân theo và ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Sử dụng Dịch vụ

a. Tuổi tác: Bạn phải đủ tuổi pháp lý để sử dụng trang web Sức Khỏe Cho Mọi Nhà. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần có sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ để sử dụng dịch vụ này.

b. Tài khoản: Nếu bạn tạo một tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ tài khoản với người khác. Nếu bạn phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của tài khoản, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi.

c. Hành vi cấm: Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích phi pháp hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác. Các hành vi cấm bao gồm việc gửi hoặc phân phát nội dung không đúng, thực hiện hành động gian lận hoặc tấn công mạng.

3. Nội dung và Bản quyền

a. Nội dung của bạn: Khi bạn đăng tải nội dung lên trang web của chúng tôi, bạn vẫn giữ quyền sở hữu của nội dung đó. Tuy nhiên, bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền để sử dụng, sao chép, phân phối và hiển thị nội dung đó trong phạm vi dịch vụ của chúng tôi.

b. Bản quyền: Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn làm tương tự. Xin vui lòng không sao chép, sửa đổi hoặc phân phát nội dung từ trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu bản quyền.

4. Bảo mật và Quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông tin chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn có thể được tìm thấy trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

5. Chấm dứt hoặc Chấm dứt Tài khoản

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này hoặc hành động không đúng cách theo quyết định của chúng tôi.

6. Thay đổi Điều khoản Dịch vụ

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật Điều khoản Dịch vụ này theo thời gian. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các thay đổi đó.

7. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web Sức Khỏe Cho Mọi Nhà!